KOMMUNICERA HÅLLBART MED CIRKULÄR SKYLTNING

Skyltar och visuell kommunikation är alltid en del av ett större sammanhang. De bär varumärken och information, samtidigt som de ska fungera och harmoniera med arkitektur och omgivning.

Det finns numera en allmän förväntan om att företag ska inkludera hållbarhetsstrategier i sina affärsmodeller. När du som kund söker en samarbetspartner, möter vi på Accus behovet av ansvarsfull klimathänsyn med re:sign, en skyltportfölj med hållbara och cirkulära skyltar som kan återanvändas, återtillverkas och återvinnas.

Visuell kommunikation kan och bör vara ett positivt inslag i den urbana miljön. Vi vill göra en insats för att den också ska stödja arbetet för miljön och klimatet – på allvar.

Vi hjälper er minska ert
varumärkes ekologiska fotavtryck

Re:sign är en skyltportfölj med hållbara och cirkulära skyltar baserade på bra material- och miljöval, som kan återanvändas, återtillverkas och återvinnas

Läs mer

Era skyltprogram
vår styrka

Ett väl genomarbetat skyltprogram slår an tonen för fastigheter, köpcentrum eller ett helt område. Det skapar struktur, ordning och ett enhetligt formspråk.

Läs mer