• Forskning och utveckling

FOU - PROJEKT VI DRIVER ELLER SAMVERKAR INOM

FRAMTIDENS SKYLTAR VISAR VÄGEN
Ett förprojekt som drevs med syftet att identifiera potentialen för cirkulära produkter och affärsmodeller. 
Projekt pågick mellan 2016 och 2017. 

FRAMTIDENS SKYLTAR 2 
Med finansiellt stöd från Vinnova vill Accus leda och påverka den svenska skyltbranschen mot ett ökat hållbart ansvarstagande genom att skapa och erbjuda cirkulära skyltprodukter och affärsmodeller. 
Projektet pågick mellan 2017 och 2019. Läs mer om projektet

CIRCULARITY METRIC PROJECT
Projekt som handlade om att testa ett cirkulärt mått som forskare på RISE tagit fram och jämföra det med andra hållbarhetsindikatorer. Tillsammans med 17 andra företag utvärderades praktiska svårigheter med att skatta indikatorn för verkliga produkter och tolkningsbarheten i den resulterande siffran.
Länk till projektets slutrapport.

Implementering av affärs- och produkt-utvecklingsverktyg för framtidsadaptiva erbjudanden för en cirkulär ekonomi 
Projektet syftar till att göra en genomförbarhetsstudie inför ett större projekt som avser att testa och validera ett ramverk för parallell utveckling av cirkulära affärsmodeller och produkter. Test och validering sker tillsammans med Accus och två andra företag. 
Läs mer om projektet

LinCS
Projektet studerar miljöpåverkan av produktcirkularitet och cirkulära affärsmodeller där produkterna recirkuleras via återanvändning, renovering, återproduktion eller återvinning vid mikronivå. Det syftar till att först förstå förutsättningarna som behövs för att en cirkulär modell ska vara hållbar och sedan komplettera denna med en förståelse för den ekonomiska utvecklingen hos cirkulära affärsmodeller.
Läs mer om projektet. 

TRACE EMS: TRANSITIONING TO A CIRCULAR ECONOMY VIA EMS 
Projektet handlar om att testa ett sätt att formalisera framsteg mot och mäta ökad cirkularitet genom att komplettera ISO 14001-baserade EMS med en cirkularitetsmått
Läs mer om projektet