Tre steg som sluter cirkeln.

Förläng era skyltars liv, sänk livscykelkostnaden och minimera miljöbelastningen. Skylta med gott samvete

Skyltar är ett effektivt verktyg när du kommunicerar med omvärlden. Problemet är att de ofta behöver bytas ut. När verksamheter flyttar, köps upp eller ändrar grafisk identitet så kasseras fullt fungerande skyltar alldeles i onödan. På Accus vill vi erbjuda dig cirkulära flergångsskyltar istället för engångsskyltar. Därför designar vi för återbruk redan vid ritbordet.

re:cycle, re:make och re:use är tre konkreta strategier för att hålla liv i material, komponenter och skyltar så länge som möjligt. Livscykelkostnaden blir betydligt lägre och du gör samtidigt något bra för miljön. 

re:use

Vill du öka livslängden på dina skyltar? Accus re:use är ett återbrukskoncept där skyltarna är designade för återanvändning i nya sammanhang eller för uppdatering på plats.

läs mer

re:use i praktiken

Med Accus re:use får du skyltar som är hållbara på riktigt. Vi uppdaterar era skyltar exakt så mycket som behövs, med minimalt svinn. När belysningstekniken behöver bytas ut eller när er grafiska identitet har fått ett lyft, är re:use både kostnadseffektivt och miljövänligt. Det gör re:use till en ansvarsfull strategi för större skyltprogram och platser där kompletteringar och kontinuerliga uppdateringar är ett krav, samtidigt som miljöbelastningen minimeras. 

re:make

Vi fångar upp skyltar och skyltkomponenter som går att återtillverka för att kunna användas igen, istället för att dess material går omvägen om återvinning.

läs mer

RE:make I PRAKTIKEN

När en skylt inte längre behövs för ett tidigare syfte, fångar Accus re:make upp den och ger den nytt liv i en annan produkt, med ett nytt budskap. Det kan vara en stomme som lackas om och får nya ljuskällor, för att sedan profileras åt sin nya ägare. Det kan också vara enstaka delar, som LED-moduler eller ramar, som tar plats i en helt ny skylt. Kvalitet och utseende mellan en återtillverkad och en nytillverkad skylt är exakt de samma, men den är nu en del av den cirkulära ekonomin. 

 

 

re:cycle

Vi designar våra skyltar för att de i slutändan ska kunna återvinnas på ett bra sätt. Skyltarna är tillverkade för att kunna separeras i rena material. Komponenter och material som inte kan återanvändas eller återtillverkas ska i största möjliga mån kunna materialåtervinnas.

läs mer

RE:cycle I PRAKTIKEN

När vi monterar dina nya skyltar kan vi också ta hand om de gamla. Våra montörer demonterar skyltarna och de olika materialen sorteras var för sig för att återvinnas till nya material i så stor utsträckning som möjligt. Redan vid ritbordet designas de nya skyltarna för framtida återvinning och vi strävar hela tiden efter att använda mer återvunnet material i våra produkter vid nytillverkning. 


 

Hur kan 

re:sign minska 

ert fotavtryck

Kontakta oss så vi återkommer snarast om hur vi tillsammans kan göra vår miljö bättre
*
*
Captcha: