• Nyheter

HÅLLBARA SKYLTKONCEPT

rss

HÅLLBARA SKYLTAR TILL HISTORISKA MUSEET I LUND

HÅLLBARA SKYLTAR TILL HISTORISKA MUSEET I LUND

HÅLLBARA VAL
HISTORISKA MUSEET I LUND:
  • Svanenmärkt MDF lackerad med svanenmärkt färg
  • Ca 20 % av klimatpåverkan vid MDF istället för akrylplast
  • PVC-fri folie med latexprint producerad i Accus solcellsdrivna produktionslokal.
INFO FRÅN SVANEN OM PRODUKTERNA:
  • ”Svanenmärkta byggskivor hör till de minst miljöbelastande på marknaden. De krav som byggskivorna ska uppfylla bygger på en livscykelvärdering av produkten. Svanen ställer bland annat krav på användning av certifierad träråvara, andel spill/återvunnet material, minskad användning av miljö- och hälsoskadliga ämnen och hållbarhet.”

    www.svanen.se

  • ”Svanenmärkta färger och lacker ger inte upphov till de hälsorisker som dessa produkter traditionellt sett är förknippade med. De får inte innehålla höga halter av hälso- och miljöfarliga lösningsmedel, vilket innebär att bara vattenbaserade färger kan Svanenmärkas. Miljömärkt färg och lack har bra täckförmåga.”

    www.svanen.se

Inför Historiska museets 100-årsjubileum, med föregående omfattande renovering av byggnaden, behövdes ett nytt skyltprogram. Reklambyrån Lönegård & Co i Lund har stått för gestaltningen och Accus har ansvarat för att producera skyltarna. Från Historiska museets sida var man tydlig med att man gärna ville ha skyltar i trä eftersom dessa passade väl in i museets miljö.

-Vi älskar när kunder själva efterfrågar hållbara material som trä, säger projektledaren Per Franzén från Accus. Under det senaste året har vi satsat på att istället för inomhusskyltar i plasten akryl, erbjuda skyltar i svanenmärkt MDF, en träfiberskiva som vi sedan lackar med svanenmärkt färg, fortsätter Per.

-I det här fallet stod inte Accus för formspråket utan vi skapade produkten tillsammans med kunden. Att kunna göra verklighet av en kunds önskemål, att göra det snyggt och proffsigt och samtidigt hållbart, det är det som gör jobbet intressant, berättar Per entusiastisk. Accus måste inte alltid äga processen utan vi är lika gärna med och realiserar andras visioner.

-Vi är mycket nöjda med samarbetet med Accus, säger Carolin Frick, ansvarig för grafisk form och illustration på Lönegård & Co. Själv är jag van vid att jobba med grafisk formgivning men har inte gjort så mycket skyltar tidigare. Då är det guld värt att ha ett bollplank med lång erfarenhet som vet vad som är möjligt och inte.