• Nyheter

HÅLLBARA SKYLTKONCEPT

rss

CIRKULÄRA SKYLTKONCEPT I SAMARBETE MED CAROLI KÖPCENTRUM

CIRKULÄRT SKYLTKONCEPT TILL CAROLI

Malin Kemi är Marketing Manager för köpcentret Caroli i Malmö och berättar här snabbt om hållbarhet och cirkulära skyltar.

Varför valde ni att satsa på cirkulära skyltar?

Det kändes som en självklar väg att gå, för att ytterligare kunna bidra till ett mer hållbart samhälle. Så när Accus presenterade dessa som alternativ till vanliga skyltar var vi snabba att haka på.

Att sätta upp cirkulära skyltar är endast en liten del av allt vi kan göra, men det är något riktigt bra att börja med. Många skyltar produceras ju på ett ej hållbart sätt och som sedan slängs. Men nu kan skyltarna återanvändas och det är riktigt bra. Våra hyresgäster sitter på olika långa avtalstider och vissa butiker byts ut fortare, vilket innebär att vi nu kan återanvända skyltarna. Hyresgästen kan hyra skylten under den tid de har avtal på.

Vad var viktiga parametrar när det gäller skyltning?

Vi vill jobba med en leverantör som vi kan ha bra dialog med och som tar action fort samt kan tillgodose våra önskemål inom hållbarhetsfrågan. Det uppfyller verkligen Accus.

Det är viktigt att skyltarna är cirkulära men dom måste också vara estetiskt tilltalande, ej skrymmande men ändå tydliga och passa bra in i vår miljö. Och det gör dessa cirkulära skyltarna. Gällande flaggskyltar och fasadskyltar önskade vi att de var ljussatta och att butikernas logotyper lätt kunde passa in på ytan, vilket inte var ett problem på den kvadratiska ytan vi valde. För entréskyltarna skulle de vara lätta att byta ytterdelen på i och med att butiker byts ut så går det mindre material till spillo medan hela skyltens stomme finns kvar.

Hur jobbar ni med hållbarhet inom Agora/Caroli?

Små punktinsatser men vi har tyvärr inte tagit ett större grepp om dessa frågor. Vi har ett hållbarhetsprojekt och dessa skyltar blir startskottet. Vi kommer göra så mycket mer