• FRÅN IDE TILL FÄRDIG SKYLT

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG SKYLT

Vägen från idé till färdig skylt är en kreativ process som sker i dialog med våra kunder. Logotyp, fastighetens förutsättningar, betraktelseavstånd och omgivning är exempel på parametrar som vi tar hänsyn till när vi tar fram designförslag på skyltar. Många kunder besöker även vår utställning för att få en ökad känsla och förståelse för skyltarnas utformning. Innan tillverkning bistår vi vid behov med att ansöka om bygglov.

När skyltarna är färdigtillverkade tar våra erfarna montörer över. Då vi ofta anlitas i större entreprenader har vi byggt upp säkra arbetsmetoder för att kunna leva upp till de krav som finns gällande exempelvis arbetsmiljö, egenkontroll och upprättande av kvalitets- och miljöplaner.

Vårt uppdrag består i att leverera det som krävs och gärna lite till. Det är inte säkert att du lägger märke till hur vi gör det, men vi hoppas att du märker att vi gör det. På Accus arbetar vi för att varje uppdrag ska genomsyras av hög servicekänsla. Vi lägger vikt vid att vara lyhörda och ansvarstagande, så att dina behov på bästa sätt ska kunna tillgodoses.