• SKYLTPROGRAM test

Uthyrning av skyltar sparar både bekymmer och miljö

Är du en fastighetsägare som inte vill lägga tid på att adminstrera skyltbyten? Driver du ett företag och är i behov en av skylt som visar ditt varumärke men du vet inte hur länge du blir kvar på samma adress? Då har vi en lösning för dig.
Vi lanserar nu ett koncept där vi erbjuder uthyrning av skyltar. 

En skylt är inte en slit- och slängprodukt utan kan, särskilt om den är tillverkad på ett hållbart och cirkulärt sätt, ha flera liv. För oss innebär uthyrningskonceptet att vi ökar våra möjligheter att få tillbaka skyltar som annars riskerar att slängas när ett företag flyttar eller byter grafisk profil. Då kan vi göra nya skyltar av gamla och påverka den rådande slit- och slängmentaliteten i branschen i en mer hållbar riktning.

Vilka är fördelarna med att hyra?
Genom att hyra får du en problemfri lösning. Vi säkerställer att du får en fungerande, driftssäker skylt som uppdateras vid behov. Vi äger skylten och står för underhåll och försäkringar. Vid uthyrning har du också möjlighet till snabba byten av skyltningen. 

Hur fungerar det?
Skillnaden mellan att hyra och att köpa sin skylt är att vi vid uthyrning tar över ansvaret för skylten under hela dess livslängd. Kostnaden och upplägget för denna lösning varierar beroende på skyltens storlek, placering och avtalstid. Vi tar alltid fram ett anpassat skyltkoncept utifrån de behov du har som kund. Kontakta oss för att få veta mer.

Hyra eller köpa?
När du köper en skylt betalar du för tillverkning, montage, service under skyltens livstid, demontage samt eventuellt återvinningshantering. När du hyr betalar du hyreskostnaden. Allt annat sköter vi. Den totala kostnaden för att köpa skylten blir i många fall bli högre jämfört med att hyra, det beror på hur länge du har behov av skylten.

Varför vill vi på Accus hyra ut våra skyltar?
Vi på Accus ser ett stort värde i att kunna få tillbaka skyltar genom att hyra ut dem i stället för att sälja dem. Det är en affärsmodell som bidrar till en cirkulär ekonomi och ökar hållbarheten i branschen. Genom att satsa på uthyrning kan vi dessutom gå före och ta ett större producentansvar än vad lagen kräver i dag. Samt, inte minst, erbjuda dig som kund en problemfri och trygg skyltlösning.