• SKYLTPROGRAM TRIANGELN

   

  SKYLTPROGRAM
 • SKYLTPROGRAM KNUTPUNKTEN

   

  SKYLTPROGRAM
 • SKYLTPROGRAM GLASVASEN

   

  SKYLTPROGRAM

ERA SKYLTPROGRAM VÅR StYRKA

Ett väl genomarbetat skyltprogram slår an tonen för fastigheter, köpcentrum eller ett helt område. Det skapar struktur, ordning och ett enhetligt formspråk. Skyltningen kan agera vägvisare för besökande eller ge fastigheternas aktörer ett reklamvärde, eftersom de kan synliggöra sina varumärken – dag som natt.

Vägen från idé till färdigmonterad skyltning har flera steg där beslut tas löpande. Tillsammans går vi genom hela processen och du får det stöd du behöver så att skyltarnas slutliga utformning blir estetiskt tilltalande med placeringar som gör dem tydliga och enkla att följa. 

Nedan kan Accus bidra med:

PROJEKTERING
Proaktiv problemlösning och ett övergripande helhetsperspektiv på skyltprocessens samtliga delar

KONCEPTUTVECKLING EXTERIÖR
Exteriöra skyltprogram som skapar en tilltalande och balanserad skyltning, i harmoni med både fastighetens arkitektur och omkringliggande miljö. 

KONCEPTUTVECKLING INTERIÖR
Interiöra skyltkoncept för god vägledning, tydlig presentation av fastighetens hyresgäster, med bibehållen eller stärkt estetik. 

WAYFINDING
Genomförande av flödesanalyser för att ta fram system och skyltning för effektiv vägledning av besökare i krävande miljöer. 

TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD SKYLTNING
Taktila skyltar med punktskrift som uppfyller Boverkets krav på tillgänglighet. 

RE:SIGN - MILJÖOPTIMERAD OCH CIRKULÄR SKYLTNING
En miljöoptimerad produktion och tillhörande service, med tydligt formulerade ekodesignprinciper. Vi möter era behov av ansvarsfull klimathänsyn med re:sign, en skyltportfölj med hållbara och cirkulära skyltar som kan återanvändas, återtillverkas och återvinnas.

GRANSKNINGSFÖRFARANDE
Granskning och förädling av arkitekters tidigare framtagna skyltunderlag för att säkerställa teknisk och estetisk genomförbarhet.
 
TEKNISKA RITNINGSUNDERLAG
Detaljerade ritningsunderlag till byggentreprenörer och elektriker för förberedande infästning och el-framdragning till fastighetens skyltning. 

LAGLIGA FÖRFARANDEN
Identifiering av nödvändiga insatser vid respektive projekt (såsom bygglovshantering, Ta-planer, och så vidare) och hur dessa bör hanteras utifrån aktuellt uppdrag.