Previous
Next

Entréskyltning

I anslutning till entrén är det lämpligt att tydligt visa adress, vilka verksamheter som finns i huset samt informera om öppettider.

För en gemensam entré till flera verksamheter rekommenderar vi att skyltningen utförs på ett enhetligt sätt. På så vis kan alla byggnadens eller områdets företag synas och hittas på lika villkor, samtidigt som det skapar ett strukturerat och genomtänkt intryck. Husets karaktär kan ofta utgöra grund för valet av skylt. Vanliga materialval för entréskyltar är aluminium, stål, glas, mässing och brons. Som alternativ eller komplement till en skylt kan en glasdörr eller ett glasparti folieras.