Previous
  • test
Next

LYSANDE Fasadskyltar

Fasadskyltar med belysning kan delas in i två underkategorier:

Fristående bokstäver och logotyper med invändig belysning
Bokstäver och symboler tillverkas som separata enheter som monteras direkt mot fasad eller än vanligare mot en underkonstruktion av aluminium eller stål.

Ljuslådor/ljusskyltar med invändig belysning
Skylten utförs som en enhet. Vi har många kvalitativa och estetiskt tilltalande varianter för denna typ av skylt.


LED-belysning - hållbart och energisnålt

Skyltar som levereras med belysning bestyckar vi idag i princip uteslutande med LED-belysning (lysdioder). Vi har arbetat med tekniken i över 15 år och har byggt upp en kunskap om vilken typ av belysning som lämpar sig för olika typer av skyltar. Vi kan idag utföra lysande skyltar ner till ett djup på endast 10 mm. Skyltar med lysrör har vi, som ett led i vårt hållbarhetsarbete, helt fasat ut. Neonskyltar levererar vi idag främst till projekt där neonskyltens genuina karaktär kommer till sin rätt. Vi erbjuder även LED-baserade skyltar med neon-look.