Previous
  • P-huset Triangeln

    Pendlande hänvisningsskyltning i svart och röd kulör. 
    Invändig LED-belysning genomlyser texterna för ökad synbarhet. 

  • P-huset Triangeln

    Dubbelsidig entréskylt med LED-belysning vägleder gående till p-huset. 

Next

SKYLTAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIK OCH PARKERING

Under flera decennier har Accus levererat skyltar till parkeringshus.
Vi kan därmed erbjuda en helhet med allt från projektering, behovsanalys och design till produktion, leverans och underhåll. 

Skyltar och tjänster:

hänvisningsskyltar - med och utan belysning.

Informationsskyltar - digitala och analoga.

Elektronikskyltar - för visning av information såsom ledigt/fullt, antal platser eller tid.

Markeringsskyltar - för uthyrda parkeringsplatser

IDENTITETSSKYLTAR - skyltar som förstärker ert varumärke